studio willeke binnendijk

Currently, I'm building my new studio. If you see something you like? Please send me a message!

Het werk van Willeke Binnendijk kan omschreven worden als een continue studie naar vorm en proportie. Met verschillende technieken en zelf ontwikkelde glazuren maakt ze unieke objecten met een eigen karakter en identiteit.

 

Grote vormen zijn - anders dan met de draaischijf - met de hand opgebouwd volgens de oudste techniek binnen de keramische kunst. De vorm is laag voor laag opgebouwd. Een constructief spel dat een aantal dagen duurt. Of een werk tot leven komt wordt bepaald door de vorm. Een goede vorm is zowel sterk als kwetsbaar tegelijkertijd. Deze conflicterende eigenschappen maken een werk interessant.

 

Kleinere werken zijn vaak gedraaid op het pottenbakkerswiel en hebben een plaats in een vormstudie als familie. Het werken op het pottenbakkerswiel kent een ander ritme dan het werken met lagen. Ieder gedraaid object is een interpretatie op het vorige. Niet gekopieerd of herhaald maar een nieuwe ontdekking. Zo ontstaan unieke stuks die herkenbaar zijn in hun eigen familie. Tegelijkertijd staan ze op zichzelf door hun verschillende karakter en uiterlijke kenmerken.

 

Willeke werkt met specifieke mixen van verschillende kleisoorten. Haar glazuren vinden een basis in oude recepten. Het ontwikkelen van een glazuur is een zoektocht van een aantal maanden, naar een uitgebalanceerde mix van onder andere steen, glasmakers en oxides. Deze vormen een laag rond het kleilichaam. Glazuur en klei bepalen samen in de oven het eindresultaat.

 

Willeke werkt vanuit haar studio ten noorden van Amsterdam en staat naast autonoom werk ook open voor samenwerking met andere kunstenaars of opdrachtgevers. Zoals een (im)perfecte, unieke pot voor een specifieke plek in het interieur. Kleur, maat en vorm worden in overleg bepaald met behulp van samples en schetsen.

 

Ook maakt ze in samenwerking met nabestaanden kunstobjecten ter herinnering aan een geliefde. 

 

 

 

The work of studio Willeke Binnendijk can be described as a study of form and proportion. With various techniques and self-developed glazes, she makes unique objects with their own character and identity.

 

Large shapes are constructed by hand using the oldest technique in ceramic art. The shape is built up coil by coil. A constructive game that lasts several days. Whether a work comes to life is determined by its form. A good form is both strong and vulnerable at the same time. These conflicting features make a work interesting.

 

Smaller works are often thrown on the potter's wheel and have a place in a form study as a family.

Working on the potter's wheel has a different rhythm or a higher speed than working with layers. Every wheelthrowon object is an interpretation of the previous one. Not copied or repeated, but a new discovery. This creates unique items that are recognizable in their own family. At the same time, they stand alone due to their different character and external features.

 

Willeke works uses specific mixes of different clay types. Her glazes are based on old recipes. The development of a glaze is a quest of several months, for a balanced mix of stone, glass makers and oxides, among other ingredients. The glaze forms a layer around the clay body. Glaze and clay together determine the end result in the oven.

 

Willeke works from her studio in the north of Amsterdam. In addition to autonomous work, she is also open to collaborating with other artists or clients. Such as an (im) perfect, unique pot for a specific place in the interior. Color, size and shape are determined in consultation with the help of samples and sketches.

 

She also makes art objects in collaboration with relatives in memory of a loved one.