De tea dust kommen zijn gemaakt om de schoonheid van het alledaagse te vieren en bedoeld om je dagelijks koffie of thee tot een ritueel te maken.

Elke kom is uniek en volledig handgemaakt in mijn studio. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de vorm, zodat deze lekker in je hand ligt, en fijn is om uit te drinken. 

 

Deze kommen zijn gedraaid op de draaischijf. De volgende dag is de voet afgewerkt en de definitieve vorm bepaald. Het duurt een week voordat de kom droog genoeg is voor de oven. Het duurt een week voordat het een object droog genoeg is voor de eerste stook van ca. 1000 graden. Daarna is het geglazuurd met een speciaal ontwikkeld teadust glazuur en opnieuw gestookt voor 24 uur tot ca. 1220 graden. 

 

De maat en inhoud verschilt en staat bij de productinformatie.

 

 

The tea dust bowls are made to celebrate the beauty of every day and are meant to make your daily coffee or tea a ritual.

Each object is unique and completely handmade in my studio. Special attention has been paid to the shape so that it lies comfortably in your hand and is pleasant to drink from. 

 

These bowls are thrown on the pottery wheel. The following day, the base is finished, and the final shape is determined. It takes a week for the object to dry sufficiently for the first firing at approximately 1000 degrees. Afterward, it's glazed with a specially developed teadust glaze and fired again for 24 hours at around 1220 degrees.

 

Size and content differs and is stated in the product information.