Deze kleine familie van kommen is een vormstudie naar de perfecte wiggle. Elke vorm wijkt en dat maakt elk stuk uniek. In deze familie zijn twee sets samengesteld van vormen die elkaar aanvullen. Het glazuur is gemaakt op basis van as uit de houtkachel van winter 2020. Omdat as niet consistent is qua samenstelling verschilt iedere badge in kleur en uitkomst. 

 

Elk object is uniek en volledig in mijn studio met de hand gemaakt. Elke kom krijgt zo een eigen identiteit en karakter. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de vorm, zodat deze lekker in je hand ligt, en fijn is om uit te drinken. 

 

Deze kommen zijn gedraaid op de draaischijf. De volgende dag is de voet afgewerkt en de definitieve vorm bepaald. Het duurt een week voordat de kom droog genoeg is voor de oven. Het duurt een week voordat het een object droog genoeg is voor de eerste stook van ca. 1000 graden. Daarna is het geglazuurd met een speciaal ontwikkeld Shino-as glazuur en opnieuw gestookt voor 24 uur tot ca. 1230 graden. 

 

Deze kommen zijn gemaakt om de schoonheid van het alledaagse te vieren en bedoeld om je dagelijks koffie of thee tot een ritueel te maken.

 

Deze serie bestaat uit 8 unieke stuks. De maat en inhoud verschilt en staat bij de productinformatie.

 

 

 

This small family of bowls is a form study to find the perfect wiggle. Every shape differs and that makes every piece unique. In this family there are two sets of shapes that complement each other.

 

The glaze is made with wood ash from the wood stove in winter 2020. Because ash is not consistent in composition, each badge differs in color and outcome.

 

Each object is unique and completely handmade in my studio. This way each piece gets its own identity and character. Special attention has been paid to the shape so that it lies comfortably in your hand and is pleasant to drink from. 

 

These bowls are made to celebrate the beauty of every day and are meant to make your daily coffee or tea a ritual.

 

This series consists of 8 unique pieces. The size and content differs and is stated in the product information.